• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • 9000 Gent
  • Belgium
Transient

Professor Marc Cools heeft reeds een rijkgevulde carrière achter de rug aan talloze universiteiten. Thans doceert hij onder andere private veiligheids- en politiestudies en publieke politiestudies in de masterjaren aan de rechtenfaculteit te UGent. Hij doceert eveneens aan de VUB.

Vanuit zijn expertisegebied zal professor Cools een lezing geven over veiligheid en justitie buiten de overheid om. Hij zal dit vooral vanuit filosofisch perspectief doen, door enkele liberale denkers en hun ideeën aan te halen, waaronder Fréderic Bastiat, Gustave de Molinari en Ayn Rand. Aangezien dit een onderwerp is dat zelfs in liberale kringen controversieel is, belooft het een boeiende avond te worden.

Afspraak woensdag 13 november (20 uur) in de blauwe zaal van het Liberaal Archief te Gent. Tot dan!