• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • 9000 Gent
  • Belgium
Transient

De overtuiging van het bestaan van bepaalde natuurrechten is een sterke grond ter legitimatie van het liberalisme. Ze vertrekt vanuit het idee dat alle individuen bepaalde natuurlijke of morele rechten hebben die beschouwd worden als van nature gegeven. Of zoals Robert Nozick het verwoord: “Individuals have rights, and there are things no person may do to them”. Deze theorieën passen dan ook in de tijdsgeest van de Verlichting die voornamelijk in het Westen aanwezig was. Maar kunnen we dit natuurrecht, dat zijn oorsprong kent in de verlichting, ook toepassen in de relatie met niet-westerse culturen? Men kan niet ontkennen dat het liberalisme voornamelijk een westerse ideologie is met een bijna een exclusieve westerse geschiedenis. Kunnen we vertrekken vanuit dergelijke waarden om thema’s zoals multiculturalisme of globalisatie te bekijken? Zijn dergelijke waarden effectief universeel of zijn ze een symbool van de Westerse ‘suprematie’?

Dat is de vraag die we stellen aan Rik Pinxten. Sinds 1980 is Rik Pinxten zelf onderzoeker en professor in de culturele antropologie aan de Universiteit Gent. Dertig jaar al propageert Pinxten de boodschap dat de vermenging van culturen behalve onomkeerbaar ook en vooral verrijkend is. Hij kant zich ook tegen een groot geloof in multiculturalisme, omdat dat volgens hem geen gemeenschappen samenbrengt, maar juist een eilandmentaliteit creëert. Het is met deze achtergrond dat we Rik Pinxten mogen verwelkomen op 27 november (20u) om over deze onderwerpen te komen spreken.