• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • 9000 Gent
  • Belgium
Transient

Met de huidige ontwikkelingen in het Midden-oosten en Noord-Afrika wordt het vraagstuk over interventionisme alsmaar meer een ‘hot topic’. In 2011 beslisten enkele westerse landen om een militaire interventie uit te voeren in Libië. Dezelfde vraag stelde zich bij de kwestie Syrië. Daarbij was men alvast minder happig.

Het vraagstuk over interventionisme kent vele aspecten. Belangrijk hierbij is de vraag op welke gronden men een interventie zou mogen of moeten uitvoeren. Velen hiervoor zullen opperen dat een interventie gerechtvaardigd wordt indien de mensenrechten van een bepaalde bevolking wordt geschonden in een ander land. Echter, wie stelt deze zaken vast? Moeten dit onafhankelijke organisaties zijn of mag een land of coalitie dit eenzijdig beslissen? Zou dit principe dan ook niet bij elke overtreding moeten toegepast worden? Ook binnen het liberalisme creëert dit een specifiek dilemma. Enerzijds kan men zeggen dat de rechten van individuen primeren op de soevereiniteit van een natie, en dus dat een interventie toegelaten is als een soort van ‘internationale nachtwakerstaat’. Anderzijds kan men zich ook afvragen of het legitiem is dat men belastingen heft om een buitenlandse oorlog te starten zonder directe toestemming. 

Op deze activiteit nodigen we Ruddy Doom uit om over dit thema te spreken. Ruddy Doom is emeritus hoogleraar en politicoloog verbonden aan de UGent. Generaties Vlaamse studenten leerden denken over internationale verhoudingen langs de lijnen, vaak kronkelend en ironisch, die Doom tijdens zijn lessen trok. Wij hebben dan ook het genoegen hem te verwelkomen in het Liberaal Archief op 15 oktober om 20u.