• Liberaal Archief (map)
  • 23 Kramersplein
  • Gent, 9000
  • Belgium

Nine eleven, geheime Joodse complotten of de recente vliegtuigrampen van Malaysian Airlines maken het duidelijk: complottheorieën zijn nog steeds even hip. Tijd voor een les in het kritisch denken door Dr. Maarten Boudry, actief binnen de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap van de UGent. De mede-auteur van het boek “De ongelovige Thomas heeft een punt” zal deze avond de zwakheden van de mens en onze goedgelovigheid zeker aan de kaak stellen.

Welkom op 23 oktober om 20.00 uur in het LVSV-zaaltje (achteraan) van het Liberaal Archief.