• Liberaal Archief (map)
  • 23 Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Op woensdag 19 november hebben we een economisch debat gepland waarbij de verhouding tussen twee invloedrijke economische stromingen de rode draad vormen: enerzijds het Monetarisme (Milton Friedman e.a.), wat een verzamelnaam is voor bepaalde denkbeelden over de vraag en aanbod van geld,  anderzijds de Oostenrijkse school (Friedrich Hayek e.a.), die op haar beurt ernstige kritieken op deze denkbeelden heeft geformuleerd. 

Johan Van Overtveldt (voormalig hoofdredacteur van Trends en huidig minister van Financiën) is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en een notoir aanhanger van het Monetarisme. Lode Cossaer is voorzitter van het Murray Rothbard Instituut, board member van European Students for Liberty en leerkracht macro- en micro-economie.

Beide heren zijn dus zeer goed geplaatst om in discussie te gaan over de verschillende opvattingen die beide stromingen hebben op de geldomloop, rente en bijgevolg centraal bankieren en monetair beleid. 

Met de financieel-economische crisis van de afgelopen jaren in het achterhoofd is dit een niet te missen activiteit. Ook voor mensen die niet zo vertrouwd met het onderwerp zijn, aangezien we ons best zullen doen om het allemaal voldoende toegankelijk te houden.   

Afspraak om 20u00 in de grote zaal van het Liberaal Archief.