• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein 23
  • 9000 Gent
  • Belgium

Op de eerste discussieavond van het tweede semester gooien we het voor een keer over een andere boeg. Heel vaak zijn onze discussieavond – minstens onrechtstreeks – economisch getint. Deze discussies worden aan de kanten geschoven om ons toe te spitsen op de typisch ethische thema’s. We denken hierbij meteen aan drugs, abortus, euthanasie, huwelijk, etc. Om die thema’s in liberale twistpunten te gieten: in hoeverre mag de staat je dwingen om te doen wat goed is? En daarnaast: in hoeverre mag de staat definiëren wat “het goede” is?

Laat een iets meteen duidelijk zijn: het is de bedoeling dat alle taboes worden thuisgelaten. Ethische discussies onder (gelijkgezinde) liberalen draaien immers al te vaak uit op ja-geknik; men komt tot radicale conclusies die snel vanzelfsprekend lijken zonder dat de tegenargumenten zelfs bekeken worden. Om een dergelijk saai toneel te vermijden, zullen ophefmakende thema’s dan ook niet geschuwd worden. Schrik er dan ook niet van wanneer pedofilie, orgaanhandel, harddruggebruik en consoorten de revue passeren.

De discussieavond zal ditmaal in goede banen worden geleid door het politiek secretariaat. Een aantal dagen voor de discussieavond zal een reader verspreid worden met achtergrondinformatie. De activiteit vindt plaats op 26 februari om 20 uur, in het LVSV-zaaltje (achterkant Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent).

Lees de reader hier.