• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein 23
  • 9000 Gent
  • Belgium
bannerwouterduyck.jpg

Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie, verbonden aan de UGent. Het grote publiek zal hem vast kennen als fervent Twitteraar en blogger, waar hij zijn vakgebied vaak toepast op de actualiteit van de dag. Op woensdag 19 maart zal hij bij het LVSV Gent een lezing geven over het verband tussen onderwijs en welvaart. Hij zal hierbij ook ingaan op de nakende onderwijshervormingen die Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet wil doorvoeren. Professor Duyck staat bekend als een criticus van de plannen die minister Smet heeft. Voor de mening van professor Duyck over het secundair onderwijs, kan verwezen worden naar een opiniestuk van hem in De Morgen.

Afspraak woensdag 19 maart (20 uur) in de blauwe zaal van het Liberaal Archief te Gent. Tot dan!