• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein 23
  • 9000 Gent
  • Belgium

Op 7 mei komt Lawrence Vanhove een lezing geven over "het liberalisme als omnipotente ideologie". Lawrence is jarenlang actief geweest bij het LVSV Gent waaronder twee jaar als voorzitter. 

Tijdens zijn toegankelijke lezing zal hij een synthese geven van hetgeen hij geleerd heeft uit zijn tijd bij het LVSV Gent. Wat zijn de basisbeginselen, waar moeten we samen naar streven. Hij zal daarnaast de aanwezigen loodsen door een moeras van mogelijke argumenten die gebruikt kunnen worden in discussie met politieke tegenstrevers. In ieder goedbedoelend mens met een andere overtuiging schuilt er volgens hem immers een potentiële liberaal. Voor iedere opvatting zijn immers varianten mogelijk waarbij andersdenkenden hun dromen kunnen nastreven, zonder daarbij de basisprincipes van een vrije samenleving terzijde te schuiven. Hij zal de avond eindigen met een voorstel tot hervorming van het huidige bestel, een blauwdruk voor een haalbaar liberaal verhaal.

De lezing zal doorgaan op woensdag 7 mei om 20u in het Liberaal Archief (klein zaaltje: ingang via voetweg). Iedereen is meer dan welkom!