• Universiteitsforum (map)
  • 23 Sint-Pietersnieuwstraat
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Op dinsdag 30 september organiseert LVSV Gent traditiegetrouw haar groot Openingsdebat.  Alle ingrediënten om er opnieuw een onvergetelijke avond van te maken zijn alvast aanwezig; niet in het minst een fantastisch panel van enkele van ‘s lands meest vooraanstaande politici. 

Waar vorig jaar nog de balans van het beleid van de regering Di Rupo I werd opgemaakt, zullen ditmaal de uitdagingen voor de op til staande  “Zweedse” coalitie aan bod komen. Naar goeie gewoonte zal hierbij geen taboe of netelige kwestie uit de weg gegaan worden. 

De centrale vraag is dan ook of de komende regeringen vooral zullen besparen of hervormen en op welke manier zij dit menen te doen. Thema’s als de sociale zekerheid (pensioenen, kinderbijslag,…), de staat van de democratie (integratie, de sociale welvaartstaat, justitie) en de fiscaliteit (verlagen van de sociale lasten, taks shift,…) zullen bijgevolg een belangrijke plaats in het debat innemen. De focus ligt op het federale beleid, maar ook Vlaamse materie als de mogelijke besparingen in het (hoger) onderwijs worden niet vergeten. 

Het panel zelf  bestaat deze keer uit Kristof Calvo (Groen!), Bruno Tobback (SP.A), Vincent Van Quickenborne, (Open VLD), Siegried Bracke (NVA), Raf Terwingen (CD&V), Barbara Pas (Vlaams Belang) en Boudewijn Bouckaert (onafhankelijke expert denktank Libera). Niemand minder dan Carl Devos zal als moderator het debat in goeie banen leiden.

Afspraak om 20u00 in het Ufo. Toegang is gratis. Alvast tot dan!