• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, Vlaanderen, 9000
  • Belgium

Is België een democratie? Wie zich al verdiepte in de Belgische politiek, weet dat deze vraag niet zomaar een boutade of overdrijving is. In een representatieve democratie kiezen de stemmers in kiesdistricten een volksvertegenwoordiger, die dan hun belangen verdedigt in een parlement. In België hangt echter een schaduw boven deze parlementsleden: schimmige figuren trekken aan de touwtjes achter de schermen. De voorzitters van onze politieke partijen hebben zodanig veel macht dat we eigenlijk van een "particratie" kunnen spreken. De partijdiscipline en -macht is zo groot dat het parlement eigenlijk overbodig is. Tijdens stemmingen wordt de partijlijn strikt gevolgd. De voorzitters verdelen de postjes en maken het beleid.  
Frederik Verleden is uitstekend geplaatst om dit systeem te duiden. In zijn nieuwe boek, "De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst", analyseert Frederik Verleden de geschiedenis van de macht van de Belgische politieke partijen, en de spanningen die dit oplevert tussen partijdiscipline en theoretische vrijheid van de parlementsleden. We verwachten u op 12 november om 20u in het Liberaal Archief, kleine zaal achteraan.