• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Op woensdag 25 februari organiseren we opnieuw een discussieavond, met deze keer als thema milieurproblematiek. Aan de hand van enkele controversiële stellingen en een aantal groepsdiscussies zullen we ons de vraag stellen of er een liberaal antwoord mogelijk is op enkele grote uitdagingen van de 21e eeuw, zoals global warming, migratie van klimaatvluchtelingen, de (on)leefbaarheid van grootsteden, de overschakeling naar niet fossiele brandstoffen e.d. Ook niet-leden zijn welkom en zoals steeds zijn er weer voldoende pintjes aan 1 euro! 

Afspraak om 20u00 in de Kleine Zaal aan de achterzijde van het Liberaal Archief. De reader voor de discussie kan je hier downloaden.