• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Op donderdag 5 maart heeft LVSV Gent met professor Marc De Vos het bijzondere genoegen om een van haar voormalige voorzitters te mogen ontvangen. Professor De Vos zal ons met de “hete herfst” in het achterhoofd, een korte stand van zake van de Belgische arbeidsmarkt schetsen.  Daarop voortbouwend zal hij vervolgens een analyse maken van de maatregelen die de regering Michel I op vlak van pensioenen en andere sociaal-economische domeinen heeft genomen/nog zal nemen/nog zou moeten nemen… 

Afspraak om 20u00 in de Grote Zaal van het Liberaal Archief! 

° Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is directeur van de denktank Itinera en doceert arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering en ongelijkheid.