• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Voortbouwend op de uiterst boeiende lezing van professor Marc Cools vorig academiejaar, organiseren we samen met Libera op dinsdag 17 maart een studieavond rond private veiligheid. De private veiligheidssector is dan ook niet meer weg te denken uit onze samenleving. Als we een balans maken van de laatste decennia dan merken we immers dat steeds meer individuen en organisaties beroep doen op de bedrijfswereld om bewaking en/of beveiliging te voorzien. Ondanks dit succesverhaal, dat zich zowel op nationaal en internationaal niveau voordoet, bestaan er nog heel wat misvattingen over de missie en de strategie van de private veiligheidssector. Veiligheid wordt immers aanzien als een mensenrecht dat boven alles in handen moet blijven van de staat. Ook klassiek liberale visies lijken terug te deinzen eens discussies ontstaan over de rol van ondernemingen in bewaking en beveiliging. Het doel van deze studieavond is dan ook drievoudig. Vooreerst zoomen we in op de filosofie van de private veiligheidssector en haar rol in de veiligheidsketen. Ten tweede bespreken we veiligheid vanuit een klassiek liberaal perspectief. Tot slot presenteren we enkele onderzoeksresultaten op nationaal en internationaal niveau. Aansluitend op deze avond zal er een discussiemoment plaatsvinden waarin vragen gesteld kunnen worden en bepaalde onduidelijkheden opgehelderd kunnen worden. 

De avond gaat door in de Grote Zaal van het Liberaal Archief. 

Programma:

  • 20h00 – 20h50 Veiligheid door de ogen van het vrije marktdenken. Private Veiligheid in België: haar organisatie, wettelijk kader en visies voor de toekomst (Prof. Dr. Marc Cools)
  • 21h00 – 21h50 Private Veiligheid in Europa en ver daarbuiten. Het “veiligheidsdenken” voor de toekomst (Veerle Pashley)
  • 21h50 – 22h30 Q&A