• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Op donderdag 26 maart heeft LVSV Gent de eer om professor Marc Kruithof te mogen ontvangen voor een lezing over Common Law. Hij zal in een toegankelijke lezing die ongetwijfeld ook niet-juristen zal aanspreken, o.a. ingaan op de ontstaansgeschiedenis en historische ontwikkelingen, de opvallende verschilpunten en (toenemende?) gelijkenissen met continentale rechtstelsels als het Belgische. Ook de invloed van (rechts)economische principes en andere sociale wetenschappen op de Angelsaksische jurisprudentie zullen aan bod komen. 

 Afspraak om 20u00 in de Grote Zaal van het Liberaal Archief! 

° Prof. dr. Marc Kruithof is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licentiaat in de economische wetenschappen (UGent) en Master of Laws (Yale Law School). Hij doceert Onrechtmatige Daad en Alternatieve Schadevergoedingssystemen (2e bachelor), Rechtsvergelijking (Plichtsvak 1e master) en de Grondige Studie Schadevergoedingsrecht (keuzeonderdeel 1ste en 2de master rechten) aan de UGent.