• Liberaal Archief (map)
  • 25 Kramersplein
  • Gent, Vlaams Gewest, 9000
  • Belgium

Gustave de Molinari (Luik, 1819 – Adinkerke, 1912) was een Belgische econoom met een internationale faam die zelfs tot voorbij hervormingsgezinden in het  Russische Tsarenrijk reikte. Hij was bovendien de eerste die het aandurfde om de klassieke liberale principes consequent door te trekken naar  gevoelige vraagstukken als veiligheid en justitie. 

De radicale utopie van de staatloze vrije markt ontvouwde hij dan ook in “les Soirées de la rue Saint-Lazare” (1849). Aangezien de Molinari gewoon was om zijn ideeën in de Parijse Salons te verdedigen, laat zijn werk - nog steeds - toe om op een bijzonder toegankelijke manier kennis te maken met de basisbeginselen van het liberalisme en de klassieke economische wetenschap.

Professor Stouthuysen (VUB) vertaalde Les Soirées zeer recent, en zal ons op woensdag 29 april wat meer duiding geven over de figuur  Gustave de Molinari, zodat we vervolgens enkele interessante concepten uit boek kunnen bespreken. 

Afspraak om 20u00 in de Kleine Zaal aan de achterkant van het Liberaal Archief.