Liberalisme Quid: Federaal Staatssecretaris Philippe De Backer komt een inleidende lezing geven over het liberalisme waarna we in kleine groepjes zullen discussiëren over selecte thema's.