Op zaterdag 15 oktober houdt Ifese, in samenwerking met LVSV Gent, haar jaarlijkse Law and Economics Studiedag, dewelke dit jaar zal doorgaan in de gebouwen van de Gentse Rechtenfaculteit. 


*Programma*

11u15-11u50: Aanmelding & koffie

11u50-12u00: Welkomswoord

12u00-13u15: Dr. Sven Höppner over ‘Experimental law and economics and the newest methodological developments in law and economics research’

13u15-14u15: Lunch

14u15-15u30: Prof. Em. Dr. Boudewijn Bouckaert over ‘Eigendomsrechten in ontwikkelingslanden’

15u45-17u00: Prof. Frank Wijckmans over ‘Europees Mededingingsrecht en het gebruik van (rechts-)economische analyse in de praktijk’ 

17u15-18u30: Prof. Dr. Michael G. Faure over ‘Liability and compensation mechanisms as tools to reduce disaster risks’


*Inschrijving*

U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij jitte.akkermans@ifese.be. Gelieve daarbij ook meteen te vermelden indien u vegetarisch eet of voedselallergieën hebt. Het inschrijvingsgeld is 15 euro. Leden en vrienden van Ifese of LVSV Gent betalen maar 10 euro. In het inschrijvingsgeld is de broodjeslunch, drank en deelname aan de studiedag inbegrepen. U kan uw inschrijvingsgeld storten op IBAN BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB.