• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, 9000
  • Belgium

Het LVSV begint 2016 met een lezing over een typisch liberaal thema, privacy. In een goed functionerende liberale rechtstaat is privacy een van die fundamentele rechten van de burger die een dam opwerpt tegen de staat. Een gegeven dat door allerlei wetvoorstellen, in een tijdperk van onzekerheid, helaas onder druk is komen te staan. Om daarover te spreken werd ere-vrederechter Jan Nolf uitgenodigd. Hij vertolkt de rol van de rebel binnen justitie door heel wat problemen openlijk aan te kaarten, wat hem een plaatsje op de zwarte lijst van het Europees Netwerk Hoge Raden van Justitie opleverde. Het belooft een open en kritische lezing te worden. Voor wie vooraf wil inlezen volg @NolfJan!