• Liberaal Archief (map)
  • Kramersplein
  • Gent, 9000
  • Belgium

Het is de olifant in de kamer in het leven van de meeste Europeanen: de invloed die de EU uitoefent op het alledaagse leven. Zo’n 80% van de Belgische wetten vindt zijn oorsprong bij de EU, en voor steeds meer problemen wordt naar het wondermiddel van de supranationale samenwerking gegrepen. Dat de EU alomtegenwoordig is mag bij professor Hendrik Vos letterlijk genomen worden. Als hoogleraar aan de Universiteit Gent doceert hij onder meer “Actuele Vraagstukken van de Europese Politiek”, “Europese Politieke Integratie en het Beleid van de Europese Unie”. Een uitstekende gesprekspartner dus om het te hebben over enkele clichés en misvattingen over de EU. De EU-kritische houding van veel LVSV’ers staat garant voor een geanimeerd debat.