Als de vrije markt alle andere goederen en diensten kan en moet produceren, waarom dan ook geen veiligheidsdiensten?

Dit is de vraag die Gustave De Molinari tracht te beantwoorden in zijn essay De la production de la sécurité. Hij komt tot de conclusie dat veiligheidsdiensten helemaal geen uitzondering op de regels van vrije markten hoeven te zijn, in tegenstelling tot wat vele liberalen beweren. De Engelse vertaling van zijn werk kan u hier lezen.

Comment