De manier waarop economische theorieën omgaan met het concept van "waarde" is uiteraard van fundamenteel belang: men zou het argument kunnen maken dat zij in feite om niets anders draaien dan dat. De verschillende economische scholen kan men dus grosso modo in twee categorieën onderverdelen: zij die ervan uitgaan dat de waarde van een goed objectief is, en zij die stellen dat waarde subjectief is. De eerste kant heeft als bekendste strijder Karl Marx, terwijl de tweede kant met namen zoals Ludwig von Mises en Murray Rothbard pronkt.

Het liberalisme (en specifiek de filosofie van kapitalisme) gaat uit van de subjectiviteit van economische waarde. Een diepgaande discussie over waarom een objectieve maatstaaf voor waarde niet werkbaar is, is te lezen op Libertarian.nl.

Comment