Bal.jpg
einde.jpg
weekend.jpg

In onze werking trachten wij studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partij-politiek van alle dag, staan bij ons het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een humanistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten is hierbij een leidraad.

In de praktijk doen we dit in eerste instantie door het organiseren van debatten en gespreksavonden met politici en maatschappelijke actoren van allerlei strekking. Ook de interne discussie vormt een belangrijk onderdeel van onze werking. In een open sfeer waarbij respect voor de mening en eigenheid van iedereen essentieel is,

 

blijkt gedachten wisselen omtrent maatschappelijk interessante thema's een verrijkende ervaring te zijn, zowel op politiek-ideologisch gebied als zeker ook op menselijk vlak.

Vanzelfsprekend verliezen wij ook het studentikoze niet uit het oog. Weekendjes, bierbowling, quiz en dergelijke zijn vaste waarden op het programma en dragen bij tot de aangename sfeer.

Onze activiteiten zijn open en vrij toegankelijk voor eenieder, en u bent dus altijd welkom. Wanneer u geïnteresseerd bent en meer informatie zou willen aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van ons bestuur.