Neohumanisme was het tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent van 1936 tot 1965. Opgericht in december 1936 onder impuls van toenmalig LVSV-voorzitter Frans De Hondt was Neohumanisme meer dan louter een studentenblad. De redactie had vooral aandacht voor ideologisch sterk onderbouwde artikelen. Albert Claes was de eerste hoofdredacteur; Adelin Dewael, Albert Maertens, Baan Van Maele, Herman Van Snick en Raymond Wostyn behoorden tot de eerste generatie redactieleden. 

In 1965 werd Neohumanisme opgevolgd door het studentikoze Kruimels. Sinds 1974 is opnieuw aangeknoopt met de traditie en kreeg het blad andermaal de naam Neohumanisme dat tot op heden verschijnt.

Je kan de laatste editie steeds hier online raadplegen. Ereleden met een bijdrage groter dan of gelijk aan 50 euro krijgen het tijdschrift ook per post opgestuurd.

Eerdere publicaties

Hier kunt u alle voorgaande publicaties downloaden en lezen in PDF-bestand.

1936-1965

Op de website van het Liberaal archief vind je oude exemplaren van Neohumanisme.