achtergrond.jpg
Transient
18447529_1545691645455473_3484675604790955529_n.jpg
achtergrond.jpg

Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent


Een politiek-filosofische studentenvereniging in Gent, est. 1930

SCROLL DOWN

Liberaal Vlaams Studentenverbond Gent


Een politiek-filosofische studentenvereniging in Gent, est. 1930

942126_10201223769455514_885359105_n.jpg

Het LVSV

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Gent is een politiek-filosofische studentenvereniging, reeds actief sinds 1930. Pluralisme, openheid en partijonafhankelijkheid zijn onze voornaamste kenmerken. Via debatten, discussieavonden en lezingen trachten wij de Gentse student warm te maken voor een filosofisch onderbouwd liberalisme. Het studentikoze krijgt echter ook onze aandacht, aan de hand van cantussen, bierbowlings en uitstapjes verkennen we ook de minder formele gebieden van het Gentse studentenleven.

IMG_8993.JPG

Lezingen & debatten

Elke week organiseren we een activiteit, gaande van lezingen en gespreksavonden tot debatten. Deze zijn open en toegankelijk voor iedereen!

IMG_9468.JPG

Studentikoos

Natuurlijk blijven we een studentenvereniging. Dat wilt zeggen dat cantussen, quizavonden en bierbowlings niet mogen ontbreken.

463512_2924424758339_1224158230_o.jpg

LVSV-reis

Naar goede traditie organiseren we ook elk jaar onze reis. Vorig werkingsjaar was onze bestemming Barcelona.

Transient

Wat is LVSV Gent?


Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politieke studentenvereniging die reeds sinds 1930 actief is aan de Gentse Universiteit.

Wat is LVSV Gent?


Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politieke studentenvereniging die reeds sinds 1930 actief is aan de Gentse Universiteit.

935589_10201223775575667_224253634_n.jpg
image.jpg
Naamloos.png

In onze werking trachten wij studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partij-politiek van alle dag, staan bij ons het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een humanistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten is hierbij een leidraad.

In de praktijk doen we dit in eerste instantie door het organiseren van debatten en gespreksavonden met politici en maatschappelijke actoren van allerlei strekking. Ook de interne discussie vormt een belangrijk onderdeel van onze werking. In een open sfeer waarbij respect voor de mening en eigenheid van iedereen essentieel is,

 

blijkt gedachten wisselen omtrent maatschappelijk interessante thema's een verrijkende ervaring te zijn, zowel op politiek-ideologisch gebied als zeker ook op menselijk vlak.

Vanzelfsprekend verliezen wij ook het studentikoze niet uit het oog. Weekendjes, bierbowling, quiz en dergelijke zijn vaste waarden op het programma en dragen bij tot de aangename sfeer.

Onze activiteiten zijn open en vrij toegankelijk voor eenieder, en u bent dus altijd welkom. Wanneer u geïnteresseerd bent en meer informatie zou willen aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van ons bestuur.

 

18447529_1545691645455473_3484675604790955529_n.jpg

Bestuur


2017-2018

Bestuur


2017-2018